اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

کتاب اقتصاد مقاومتی

فهرستی از چند کتاب با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نام کتاب: اقتصاد مقاومتی؛ تفسیر جهاد کبیر

نویسنده: ابدالی محمدی، اکبر

تاریخ چاپ: (1396)

انتشارات: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

____________________________________________________________________

نام کتاب: رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرکت پنها همای علم

نویسنده: احمدآبادی، محمد

تاریخ چاپ: (1393)

انتشارات: به سفارش شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

____________________________________________________________________

نام کتاب: اقتصاد مقاومتی و مکاتب بین المللی

نویسنده: احمدی موسی آباد, کیسان رضا

تاریخ چاپ: (1395)

______________________________________________________________________________________________________

نام کتاب: اقتصاد مقاومتی: زمینه ها – راهکارها

نویسنده: اختری عباسعلی

تاریخ چاپ: (1392)

انتشارات: امیرکبیر

____________________________________________________________________

نام کتاب: نقش فرهنگ در مقاوم‌سازی اقتصاد

نویسنده: اسحاقی حسین

تاریخ چاپ: (1393)

انتشارات: مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)